Funkcie WebJET LMS

E-learning premyslený až do konca

Vo WebJET LMS máte k dispozícii 3 používateľské role pre čo najpohodlnejšie používanie rôznym typom používateľov. Študijné materiály môžete vďaka štandardu SCORM jednoducho importovať z iného e-learning systému, no taktiež dokážete veľmi jednoducho vytvárať nové, v intuitívnom užívateľskom rozhraní.

Zistiť viac

Online vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí používateľovi

WebJET LMS môžu využívať až 3 typy používateľov. Študent, inštruktor a administrátor. Rozhranie systému je pre každý typ používateľa prispôsobené tak, aby sa daný používateľ dokázal čo najjednoduchšie zorientovať a zároveň mal prístup iba k tým funkciám, ktoré súvisia s jeho rolou. Každý typ používateľa má iné právomoci, čo sa priamo odráža aj v používateľskom rozhraní, ktoré vidí. To sa priamo premieta do prehľadnosti systému a jednoduchosti práce s ním.

Zaujmite študentov formou aj obsahom

Vytvárajte motivujúce a interaktívne online e-learningové kurzy. Kombinujte všetky potrebné elementy od textu, videa a obrázkov, až po priebežné a finálne testy tak, aby učebné materiály boli čo najzaujímavejšie. Ďalšou možnosťou naplnenia systému je migrácia materiálov z iného e-learningového systému alebo nástroja, v ktorom ste ich už v minulosti vytvorili.

Štandard SCORM vám uľahčí prácu

Podporujeme štandard SCORM, vďaka ktorému dokážete do WebJET LMS importovať a plnohodnotne v ňom používať akýkoľvek kurz s týmto štandardom. Ak si napríklad kúpite hotový kurz z katalógu dodávateľov kurzov, alebo ste už nejaké kurzy tvorili v inom softvéri pre tvorbu e-learningového obsahu a vyexportujete ho do SCORM formátu, môžete ho naplno začať používať vo vašom systéme WebJET LMS.

Vzdelávanie podľa vlastných preferencií

Obsahujú vaše študijné materiály kurzy, ktoré nepotrebujú individuálny prístup? Automatizujte celý kurz od štúdia, cez priebežné testovanie až po finálny test s certifikáciou. Takisto viete mať podrobný prehľad o štúdiu jednotlivcov vďaka možnosti individuálneho prístupu so špecializovanými testami s otvorenými otázkami.

Zistiť viac

Kurzy a ich obsah

Vytvorte unikátny vzdelávací plán pre každý kurz. Podnietite tak študentov k získaniu špecifických vedomostí a dosiahnete želané výsledky. Do kurzov môžete pridať ľubovoľný počet kapitol, ktoré naplníte potrebným obsahom. Zároveň si môžete určiť jednu z viacerých foriem prechodu medzi jednotlivými kapitolami (uplynutím časového limitu, testom, inštruktorom alebo jednoduchým prekliknutím).

Zaraďte študentov do požadovaných termínov

Vytvárajte termíny, ktoré budú zodpovedať vašim špecifickým požiadavkám na vzdelávanie jednotlivých študijných skupín. Určíte dátum trvania kurzu, jeho platnosť, maximálny počet účastníkov, možnosti prihlasovania, termíny prihlasovania, či dokonca certifikát, ktorý môžu študenti po úspešnom absolvovaní získať. 

Zvoľte si typ kapitol podľa vašich potrieb

Vo WebJET LMS si môžete obsah vyskladať z niekoľkých typov kapitol - články, materiály na stiahnutie, videá, audio nahrávky, SCORM, testy, alebo ILT (kurz vedený inštruktorom). Poradie kapitol môžete v prípade potreby upraviť. 

Veľmi populárny druh obsahu je kurz vedený inštruktorom (ILT), ktorý môže mať 2 formy - prezenčnú alebo online webinár. 

  • V prípade prezenčnej formy inštruktor zadefinuje dátum, čas, lektora a miesto s dostupnou kapacitou.
  • Pri webinári, ktorý sa koná online, inštruktor určí len čas, dátum a lektora.

Takéhoto kurzu sa môžu zúčastniť študenti z rôznych termínov, nie len z jedného špecifického. Na ILT kurz sú študenti priradení buď automaticky alebo sú pridelení inštruktorom.

Testy

 

Tak, ako je možné kurzy automatizovať, je možné ich prispôsobiť jednotlivcom a vyučovať podobným štýlom ako v škole. Učiteľ dokáže študentovi priraďovať materiály podľa potreby, čiže nemusia ísť v preddefinovanom poradí, ako pri automatizácii. Napríklad, nový študent už má isté vedomosti v danej oblasti, tak ho učiteľ odkáže na štúdium až od kapitoly 3. Učiteľ je zároveň ten, kto rozhodne o ďalšom postupe a testovaní študenta. Pri individuálnom štúdiu učiteľom veľmi dobre poslúži real-time chat s notifikáciami.

 

Testujte vedomostiudeľujte certifikáty online

Majte pod kontrolou vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnú vaši študenti. Využite automatizované testovanie po každej kapitole alebo možnosť vytvorenia záverečných testov zo všetkých kapitol. Systém dokáže testy zabezpečiť tak, aby študenti nemohli podvádzať. Na certifikáciu máte k dispozícii preddefinované dizajny certifikátov, alebo si do systému jednoducho nahráte vlastný, ktorý bude korešpondovať s dizajn manuálom vašej značky.

Zistiť viac

Monitoring progresu učiteľmi aj študentmi

Priebežné rýchle kvízy po jednotlivých kapitolách poskytnú učiteľom aj prehľad o osvojení a pochopení vzdelávacích materiálov. Stačí vytvoriť súbor otázok a priradiť ich k jednotlivým kapitolám z ktorých sa vygeneruje rýchly kvíz na priebežné overenie vedomostí študenta. Tieto otázky sa napokon náhodne generujú aby overili nadobudnuté vedomosti študenta. Záverečné testy sú následne vygenerované z otázok predošlých kvízov z vami určených kapitol.

Testujte vedomosti a vystavujte certifikáty

Testovanie je neoddeliteľnou súčasťou firemného vzdelávania. V našom online vzdelávacom systéme môžete vytvárať záverečné a špeciálne testy, ktoré preveria nadobudnuté vedomosti vašich zamestnancov a na ich základe ich certifikujú. Je len na vás, aký prístup zvolíte. Testovanie viete ľahko preniesť aj do offline prostredia, kedy vygenerovaný test vytlačíte spolu s kľúčom, vďaka ktorému sa vám kontrola testov výrazne zjednoduší. V systéme máte tiež k dispozícii prehľadný monitoring platnosti certifikátov.

Nedovoľte študentom podvádzať

Systém dokáže vygenerovať naraz viacero typov testov. Či už ide iba o ten istý test s poprehadzovanými otázkami, prípadne náhodne prehodenými odpoveďami, alebo o súbor otázok, z ktorých náhodne vyberie potrebný počet. Systém taktiež v momente spustenia testovania zablokuje používateľovi prístup k študijným materiálom. V prípade opakovania testu systém vygeneruje novú sadu otázok.

Všetky aplikácie WebJET LMS

Kontakty
Zavolajte nám
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám
Zavoláme Vám