Kontakty
Zavolajte nám
Infolinka
(+421) 2 327 888 88
Každý pracovný deň od 9:00 do 15:00
Napíšte nám

Zavoláme Vám

Technické informácie:

Mám záujem

Funkcionality WebJET LMS

E-learning premyslený do posledného konca

Vo WebJET LMS máte k dispozícii 3 používateľské role pre čo najpohodlnejšie používanie rôznym typom používateľov. Študijné materiály môžete vďaka štandardu SCROM jednoducho importovať z iného e-learning systému, no taktiež dokážete veľmi jednoducho vytvárať nové, v intuitívnom užívateľskom rozhraní.

Zistiť viac

Online vzdelávanie, ktoré sa prispôsobí používateľovi

WebJET LMS môžu využívať až 3 typy používateľov. Študent, učiteľ a superučiteľ. Rozhranie systému je pre každý typ používateľa prispôsobené tak, aby sa daný používateľ dokázal čo najjednoduchšie zorientovať a zároveň mal prístup iba k tým funkciám, ktoré súvisia s jeho rolou. Každý typ používateľa má iné právomoci, čo sa priamo odráža aj v používateľskom rozhraní, ktoré vidí. To sa priamo premieta do prehľadnosti systému a jednoduchosti práce s ním.

Zaujmite študentov formou aj obsahom

Vytvárajte motivujúce a interaktívne online e-learningové kurzy. Kombinujte všetky potrebné elementy od textu, videa a obrázkov, až po priebežné a finálne testy tak, aby učebné materiály boli čo najzaujímavejšie. Ďalšou možnosťou naplnenia systému je migrácia materiálov z iného e-learningového systému alebo nástroja, v ktorom ste ich už v minulosti vytvorili. Navyše, WebJET LMS disponuje vlastnou fotobankou, ktorá vám uľahčí hľadanie obrázkov.

Štandard SCORM vám uľahčí prácu

Podporujeme štandard SCORM, vďaka ktorému dokážete do WebJET LMS importovať a plnohodnotne v ňom používať akýkoľvek kurz s týmto štandardom. Ak si napríklad kúpite hotový kurz z katalógu dodávateľov kurzov, alebo ste už nejaké kurzy tvorili v inom softvéri pre tvorbu e-learningového obsahu a vyexportujete ho do SCORM formátu, môžete ho naplno začať používať vo vašom systéme WebJET LMS.

Automatizované a individuálne vzdelávanie podľa potreby

Obsahujú vaše študijné materiály kurzy, ktoré nepotrebujú individuálny prístup? Automatizujte celý kurz od štúdia, cez priebežné testovanie až po finálny test s certifikáciou. Takisto viete mať podrobný prehľad o štúdiu jednotlivcov vďaka možnosti individuálneho prístupu so špecializovanými testami s otvorenými otázkami.

Zistiť viac

Prehľadný manažment firemného vzdelávania

Vytvorte unikátny vzdelávací plán pre každý študijný predmet. Podnietite tak študentov k získaniu špecifických vedomostí a dosiahnete želané výsledky. Pri vytváraní predmetov do nich môžete pridať ľubovoľný počet kapitol, ktoré naplníte potrebnými vzdelávacími materiálmi.

Zaraďte študentov do požadovaných tried

Vytvárajte triedy, ktoré budú zodpovedať vašim špecifickým požiadavkám na vzdelávanie jednotlivých skupín ľudí. Pri tvorbe tried si sami zadefinujete automatický alebo individuálny štýl učenia a počet žiakov na danú triedu. Do triedy následne priradíte učiteľov s konkrétnymi študijnými materiálmi, ktoré študenti musia úspešne absolvovať. Jednej triede je možné priradiť iba jeden predmet, ale jedného študenta môžete prideliť do viacerých tried.

Automatizujte štúdium a uľahčite si tak prácu

Vo WebJET LMS viete štúdium plne automatizovať na úrovni tried. Stačí, aby ste po každej kapitole nastavili rýchly kvíz, ktorého splnenie na vami požadovanej úrovni povolí študentovi pokračovať v štúdiu. Po doštudovaní všetkých materiálov sa používateľovi automaticky sprístupní test s okamžitým vyhodnotením. V prípade neúspechu mu podľa vami nastavených kritérií dokáže určiť nový náhradný test na reparát . Počet možných pokusov si určujete sami. Po úspešnom absolvovaní kurzu systém automaticky vystaví študentovi certifikát.

Majte detailnú kontrolu nad nadobudnutými vedomosťami

Tak, ako je možné kurzy automatizovať, je možné ich prispôsobiť jednotlivcom a vyučovať podobným štýlom ako v škole. Učiteľ dokáže študentovi priraďovať materiály podľa potreby, čiže nemusia ísť v preddefinovanom poradí, ako pri automatizácii. Napríklad, nový študent už má isté vedomosti v danej oblasti, tak ho učiteľ odkáže na štúdium až od kapitoly 3. Učiteľ je zároveň ten, kto rozhodne o ďalšom postupe a testovaní študenta. Pri individuálnom štúdiu učiteľom veľmi dobre poslúži real-time chat s notifikáciami.

 

Testujte vedomostiudeľujte certifikáty online

Majte pod kontrolou vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnú vaši študenti. Využite automatizované testovanie po každej kapitole alebo možnosť vytvorenia záverečných testov zo všetkých kapitol. Systém dokáže testy zabezpečiť tak, aby študenti nemohli podvádzať. Na certifikáciu máte k dispozícii preddefinované dizajny certifikátov, alebo si do systému jednoducho nahráte vlastný, ktorý bude korešpondovať s dizajn manuálom vašej značky.

Zistiť viac

Monitoring progresu učiteľmi aj študentmi

Priebežné rýchle kvízy po jednotlivých kapitolách poskytnú učiteľom aj prehľad o osvojení a pochopení vzdelávacích materiálov. Stačí vytvoriť súbor otázok a priradiť ich k jednotlivým kapitolám z ktorých sa vygeneruje rýchly kvíz na priebežné overenie vedomostí študenta. Tieto otázky sa napokon náhodne generujú aby overili nadobudnuté vedomosti študenta. Záverečné testy sú následne vygenerované z otázok predošlých kvízov z vami určených kapitol.

Testujte vedomosti a vystavujte certifikáty

Testovanie je neoddeliteľnou súčasťou firemného vzdelávania. V našom online vzdelávacom systéme môžete vytvárať záverečné a špeciálne testy, ktoré preveria nadobudnuté vedomosti vašich zamestnancov a na ich základe ich certifikujú. Je len na vás, aký prístup zvolíte. Testovanie viete ľahko preniesť aj do offline prostredia, kedy vygenerovaný test vytlačíte spolu s kľúčom, vďaka ktorému sa vám kontrola testov výrazne zjednoduší. V systéme máte tiež k dispozícii prehľadný monitoring platnosti certifikátov.

Nedovoľte študentom podvádzať

Systém dokáže vygenerovať naraz viacero typov testov. Či už ide iba o ten istý test s poprehadzovanými otázkami, prípadne náhodne prehodenými odpoveďami, alebo o súbor otázok, z ktorých náhodne vyberie potrebný počet. Systém taktiež v momente spustenia testovania zablokuje používateľovi prístup k študijným materiálom. V prípade opakovania testu systém vygeneruje novú sadu otázok.